II. KISA KISA KEMERALTI KISA FİLM YARIŞMASI

 

KISA KISA KEMERALTI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 1. Organizasyon Komitesi ve Tarihler:

 

Bu yarışma Hezarfen Film Galeri Ltd. Şti. ve İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenmektedir. Organizasyon Komitesi bu iki kurumun yetkilileri tarafından oluşmaktadır. Yarışmanın ismi “Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması”dır. Yarışma 15 Mart 2020 tarihinde başlayacak ve 01 Kasım 2020 tarihinde son bulacaktır. Kısa Film Yarışması’nın sonuçları 20 Kasım 2020 tarihinde yeri daha sonra belli olacak bir yerde yapılacak olan ödül töreni ile duyurulacaktır.

 

 

 1. Amaç:

 

Bu yarışmanın amacı dünyada önemli şehirlerin en cazip yeri olan “Old Town” kavramı kapsamı içinde, İzmir’in bu kavrama karşılık gelen ve Tarihi Kent Merkezi’ni oluşturan Kemeraltı, Basmane bölgesinin tanıtımının güçlendirilmesi sağlamak, uluslararası platformlarda tanıtımını desteklemek ve bölgede farkındalık yaratmaktır.

Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması ile sinema severler ve yaratıcı genç kitlelerin Kemeraltı’nı tanıması, bu bölgede çalışma yapması, kültür ve sanat dünyasının bu bölgeye daha çok ilgi duymasının arttırmak amaçlanmaktadır.

Bir diğer amaç ise İzmir şehrindeki film üretimini arttırmak; İzmir’i ve özellikle Kemeraltı bölgesini, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmektir.

 

 1. Ödüler:
 2. a) Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda daha sonra organizasyon komitesi tarafından belirlenen jüri, en iyi üç kısa filmi seçecek ve kazanan filmlerin yönetmenlerine aşağıdaki sırlamaya göre para ödülü verilecektir. Bu ödül tek filme verilir, paylaştırılamaz.

 

En İyi Film       : 10.000 TL

En İyi 2. Film   : 5.000 TL

En İyi 3. Film   : 3.000 TL

 

 1. b) Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal ya da teknik dallarından birine Mansiyon verebilir.

 

 1. c) Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin yarışmada kazandığı ödüle (Kısa Kısa Kemeraltı Yarışma Ödülü) yer vermeyi taahhüt ederler.

 

 1. Katılım Koşulları:

Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:

 

 1. Yarışmaya Türkiye yapımı veya ortak yapımı kurmaca, belgesel, animasyon veya deneysel kısa metrajlı filmler katılabilir.

 

 1. Filmler en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları video (Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.

 

 1. Yarışmaya katılan filmlerdeki görüntülerin en az 1/3’inin yarışmanın internet sitesinde belirlenen alan içerisinde çekilmiş olması gerekir.

 

 1. Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

 

 1. Yarışmaya katılım için her hangi bir şehir, bölge, ülkede yaşama koşulu aranmaz.

 

 1. Başvuru:

Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Yarışmaya istenen sayıda filmle başvurulabilir.

 

Yarışmaya başvuran filmlerin ve tüm belge ve bilgilerin 01 Kasım 2020 günü saat 17.00’ye kadar ‘’Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4’’ formatında www.kisakisakemeralti.com internet sitesindeki başvuru formu üzerinden Vimeo linki verilerek teslim edilmesi gereklidir.

 

Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Yönetmen ya da başvuran, Kasım ayında yarışma programı açıklandıktan sonra filmini yarışmadan çekmemeyi taahhüt eder.

Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Organizasyon komitesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, organizasyon komitesinin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, organizasyon komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları organizasyon komitesi ile derhal paylaşacaktır.

Organizasyon komitesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından organizasyon komitesine gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser organizasyon komitesi tarafından kullanılamaz.

 

 1. Jüri:

Yarışma Jürisi ilerleyen zamanlarda organizasyon komitesi tarafından belirlenecek ve yarışmanın internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Jüri, Türkiye’den film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşacaktır.

 

Yarışmaya dahil olacak filmler, organizasyon komitesi tarafından ön değerlendirme yapılarak Yarışma Jürisi’ne sunulacaktır. Yarışmaya katılacak filmlerin nihai kararı da organizasyon komitesi tarafından verilir. Organizasyon komitesi, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.

 

Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları organizasyon komitesi temsilcisine teslim eder.

 

 

 1. Yetki:

Organizasyon komitesi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek organizasyon komitesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.

Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla organizasyon komitesine kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.

Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

 

 

Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılanlar, bu şartnamene belirtilen 7 maddenin koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

 

Şartnamede ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, organizasyon komitesine aittir.

 

 

I.KISA KISA KEMERALTI KISA FİLM YARIŞMASI

Kısa Kısa Kemeraltı Film Yarışmasında kazananlar belli oluyor.

İzmir’de film üretiminin arttırılması, İzmir’i ve özellikle Kemeraltı bölgesini Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmek için düzenlenen Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda kazananlar belli oluyor. 15 Mart 2019 tarihinde ilan edilen ve 30 Ekim 2019’da başvuruları sona eren yarışmaya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 91 başvuru geldi. Yapılan değerlendirme sonucu finale kalan 24 film arasından kazanan filmler 22 Kasım 2019 – Cuma akşamı EGİAD Sosyal Etkinlikler ve Kültür Merkezi’nde (Tarihi Portekiz Sinagogu) belli olacak.
Hezarfen Film Galeri, Kentimiz İzmir Derneği ve TARKEM işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya Konak Belediyesi ve EGİAD da destek veriyor. Bahar Kılıç Adilçe, Başak Bıçak, Cezmi Baskın, Deniz Sipahi ve Sunay Akın’dan oluşan yarışma jürisi tarafından belirlenen filmler içerisinden en iyi filme 10.000 TL, ikinci en iyi filme 5.000 TL, üçüncü en iyi filme ise 3.000 TL para ödülü verilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi için internet sitesini inceleyebilirsiniz.
Internet sitemiz: http://www.kisakisakemeralti.com/
Etkinlik sayfamız: https://www.facebook.com/events/2200806150003600/

*******Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması‘nın bir birinden değerli jürileri, gelen başvuruları tek tek değerlendirerek yarışmanın kazananlarını belirleyecek. Gönüllü olarak destek veren değerli jüri üyelerimizi daha yakından tanımak isterseniz internet sitemizi inceleyebilirsiniz: http://www.kisakisakemeralti.com/ — Deniz SipahiSunay Akın ve Cezmi Baskın ile birlikte Kemeraltı‘da.

*******

İzmir’in en değerli alanlarından biri olan Kemeraltı’nın tanıtımı ve bilinirliliğinin artırılması, İzmir’de film üretiminin büyütülmesi, İzmir’i ve özellikle Kemeraltı bölgesini, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmek için gerçekleştirdiğimiz Kısa Film Yarışması çerçevesinde uzunluğu en fazla 20 dk olacak filmlerinizi bekliyoruz. Yarışma hakkında detaylı bilgi için Şartname‘yi inceleyebilirsiniz. Kemeraltı hakkında daha fazla bilgi almak için İzmir Tarih Mobil Uygulaması‘nı indirebilirsiniz.

10.000 TL

Birincilik Ödülü

Yarışmada birinci seçilen filme 10.000 TL para ödülü verilecektir.

5.000 TL

İkincilik Ödülü

Yarışmada ikinci seçilen filme 5.000 TL para ödülü verilecektir.

3.000 TL

Üçüncülük Ödülü

Yarışmada üçüncü seçilen filme 3.000 TL para ödülü verilecektir.

KISA KISA KEMERALTI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Organizasyon Komitesi ve Tarihler: Bu yarışma Hezarfen Film Galeri Ltd. Şti. ve İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenmektedir. Organizasyon Komitesi bu iki kurumun yetkilileri tarafından oluşmaktadır. Yarışmanın ismi “Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması”dır. Yarışma 15 Mart 2019 tarihinde başlayacak ve 30 Ekim 2018 tarihinde son bulacaktır. Kısa Film Yarışması’nın sonuçları 22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan ödül töreni ile duyurulacaktır.

2. Amaç: Bu yarışmanın amacı dünyada önemli şehirlerin en cazip yeri olan “Old Town” kavramı kapsamı içinde, İzmir’in bu kavrama karşılık gelen ve Tarihi Kent Merkezi’ni oluşturan Kemeraltı, Basmane bölgesinin tanıtımının güçlendirilmesi sağlamak, uluslararası platformlarda tanıtımını desteklemek ve bölgede farkındalık yaratmaktır. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması ile sinema severler ve yaratıcı genç kitlelerin Kemeraltı’nı tanıması, bu bölgede çalışma yapması, kültür ve sanat dünyasının bu bölgeye daha çok ilgi duymasının arttırmak amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise İzmir şehrindeki film üretimini arttırmak; İzmir’i ve özellikle Kemeraltı bölgesini, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmektir.

3. Ödüler: a) Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda daha sonra organizasyon komitesi tarafından belirlenen jüri, en iyi üç kısa filmi seçecek ve kazanan filmlerin yönetmenlerine aşağıdaki sırlamaya göre para ödülü verilecektir. Bu ödül tek filme verilir, paylaştırılamaz. En İyi Film : 10.000 TL En İyi 2. Film : 5.000 TL En İyi 3. Film : 3.000 TL b) Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal ya da teknik dallarından birine Mansiyon verebilir. c) Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin yarışmada kazandığı ödüle (Kısa Kısa Kemeraltı Yarışma Ödülü) yer vermeyi taahhüt ederler.

4. Katılım Koşulları: Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılacak filmler için şu koşullar öngörülür: a) Yarışmaya Türkiye yapımı veya ortak yapımı kurmaca, belgesel, animasyon veya deneysel kısa metrajlı filmler katılabilir. b) Filmler en fazla 20 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları video (Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır. c) Yarışmaya katılan filmlerdeki görüntülerin en az 1/3’inin yarışmanın internet sitesinde belirlenen alan içerisinde çekilmiş olması gerekir. d) Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez. e) Yarışmaya katılım için her hangi bir şehir, bölge, ülkede yaşama koşulu aranmaz.

5. Başvuru: Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Yarışmaya istenen sayıda filmle başvurulabilir. Yarışmaya başvuran filmlerin ve tüm belge ve bilgilerin 30 Ekim 2019 günü saat 17.00’ye kadar ‘’Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4’’ formatında www.kisakisakemeralti.com internet sitesindeki başvuru formu üzerinden Vimeo linki verilerek teslim edilmesi gereklidir. Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Yönetmen ya da başvuran, Kasım ayında yarışma programı açıklandıktan sonra filmini yarışmadan çekmemeyi taahhüt eder. Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Organizasyon komitesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, organizasyon komitesinin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir. Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, organizasyon komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları organizasyon komitesi ile derhal paylaşacaktır. Organizasyon komitesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından organizasyon komitesine gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser organizasyon komitesi tarafından kullanılamaz.

6. Jüri: Yarışma Jürisi ilerleyen zamanlarda organizasyon komitesi tarafından belirlenecek ve yarışmanın internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Jüri, Türkiye’den film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşacaktır. Yarışmaya dahil olacak filmler, organizasyon komitesi tarafından teknik bir değerlendirme yapılarak Yarışma Jürisi’ne sunulacaktır. Yarışmaya katılacak filmlerin nihai kararı da organizasyon komitesi tarafından verilir. Organizasyon komitesi, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar. Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları organizasyon komitesi temsicisine teslim eder.

7. Yetki: Organizasyon komitesi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir. Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek organizasyon komitesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder. Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla organizasyon komitesine kullandıracağını kabul ve taahhüt eder. Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılanlar, bu şartnamene belirtilen 7 maddenin koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, organizasyon komitesine aittir.