ÇİN FİLMLERİ HAFTASI / CHINESE CINEMA WEEK IN IZMIR

With Support of the Municipality of Izmir,

Consulate General of the People’s Republic of China in Izmir

Film Screenings and Photo Exhibition

30 EKİM October – 2 KASIM November 2018, İzmir Mimarlık Merkezi, Gösterimler Türkçe altyazılı ve Ücretsizdir.

   

 

   

As normal life resumed and China opened up in 1978, film industry was slowly revived. Movies such as Farewell My Concubine won the top prize at the Cannes film festival in 1993. Crouching Tiger, Hidden Dragon and Hero seemed to usher in a new era for film.

But most Chinese movies were mainly screened domestically and many have yet to breakthrough globally. And though some Chinese films have been nominated but so far no Chinese film has yet won an Oscar for Best Picture.

China is now world’s second largest market for films and yearly about 500 films are produced.

China certainly wants to renew its film industry. The world’s largest film museum has been built in China. Also China’s “Hollywood” may soon be supplanted by a new domestic project in Qingdao. China plans to build the world’s biggest movie studio there and launched this effort with an A-list Hollywood cast, including Nicole Kidman and Harvey Weinstein among others.

Çin sineması, yüzyıldan fazla vardır. Bu Hollywood kadar eskidir. Çin’deki ilk film 1905’te yapıldı. Peking opera temalı flick Ding Jing Mountain idi. 1920’lerin sonu ve 1930’lu yıllar Çin filmlerinin gelişmesiydi. Endüstri, o zamanlar Asya’nın en kozmopolit şehri olan Şanghay’da yoğunlaşmıştı. Yabancılar Çinli sinemacılarla birleşti. İlk Çinli film yıldızları piyasaya sürüldü. Ve o dönem Çin sinemasının Altın Çağı olarak biliniyor o zaman. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Çin film endüstrisi yeni bir sahne aldı. Kültür Devrimi sırasında, film yapmakla  burjuva arayışları da etkilendi ve 1966-1976 yılları arasında çok az sayıda film yapıldı. Normal hayat yeniden başladı ve Çin 1978’de açıldığında, film endüstrisi yavaş yavaş yeniden canlandırıldı. 1980’de Cannes film festivalinde birincilik ödülüne layık görüldü. Crouching Tiger, Hidden Dragon ve Hero, film için yeni bir çağa başlamıştı. Ancak çoğu Çinli film çoğunlukla yurt içinde gösterildi ve birçoğu henüz küresel çapta ilerlemedi. Ve bazı Çin filmleri aday gösterilmiş olsa da, şu ana kadar Çin filmi henüz En İyi Film dalında Oscar kazanmadı. Çin artık dünyanın ikinci büyük film pazarı ve yılda yaklaşık 500 film üretiliyor. Çin kesinlikle film endüstrisini yenilemek istiyor. Dünyanın en büyük film müzesi Çin’de üretildi. Ayrıca Çin’in “Hollywood’u” yakında Qingdao’daki yeni bir yerli proje tarafından tamamlanabilecektir. Çin, dünyanın en büyük film stüdyosunu burada kurmayı planlıyor ve bu çabayı, diğerlerinin yanı sıra Nicole Kidman ve Harvey Weinstein’ın da aralarında bulunduğu A listesindeki bir Hollywood kadrosuyla başlattı.

CONFICIUS / KONG ZI

(China, 130’,2010)

Director: Mei Hu

Writers: Khan Chan, Qitao Jiang

Stars: Yun-Fat Chow, Xun Zhou, Jianbin Chen |

The life story of the highly-influential Chinese philosopher, Confucius.

Son derece etkili Çinli filozof Konfüçyüs'ün yaşam öyküsü.

 

Golden Phoenix Awards, China 2011

Golden Rooster Awards 2011

Hong Kong Film Awards 2011

Huabiao Film Awards 2011

Huabiao Film Awards 2011

Iron Elephant Film Awards 2010

 

BODYGUARDS and ASSASSINS / FEDAİLER VE SUİKASTÇILAR

(China, 139’,2009)

Director: Teddy Cha

Writers: Junli Guo, Tin Nam Chun

Stars: Xueqi Wang, Tony Ka Fai Leung, Jun Hu

In 1905, revolutionist Sun Yat-Sen visits Hong Kong to discuss plans with Tongmenghui members to overthrow the Qing dynasty. But when they find out that assassins have been sent to kill him, they assemble a group of protectors to prevent any attacks.

1905’te, devrimci Sun Yat-Sen, Tong Hanedanı üyeleriyle, Qing Hanedanlığını, devirmek için Hong Kong’u ziyaret ederler. Ama o suikastçıların onu öldürmek için gönderildiklerini öğrendiklerinde, herhangi bir saldırıyı önlemek için bir grup koruyucu toplarlar.

Changchun Film Festival 2010 Deauville Asian Film Festival 2010

Golden Horse Film Festival 2010 Golden Rooster Awards 2011

Hong Kong Film Awards 2010 Hong Kong Film Critics Society Awards 2010

Huabiao Film Awards 2011 Huading Award 2011

Hundred Flowers Awards 2010 Iron Elephant Film Awards 2010

 

MR: NO PROBLEM

(China,144’, 2014)

Director: Feng Mei

Writers: Shi Huang (screenplay), Lao-She (novel)

Stars: Wei Fan, Tao Yin, Yihong Shi

Shot in stylish black-and-white, this three-act fable, set in wartime Chongqing, focuses on the indifferent rich, the head clerk on a farm, and some young intruders. Based on a 1943 short story by Lao She, the film was directed by noted screenwriter Mei Feng.

Şık siyah-beyaz, bu üç oyunculu masal, savaş zamanı Chongqing’de ayarlanmış, kayıtsız zengin, bir çiftlikte baş katip ve bazı genç davetsiz misafirlere odaklanır. Lao She’nin 1943’teki kısa hikayesine dayanan film, ünlü senarist Mei Feng tarafından yönetildi.

Asian Film Awards 2017

Beijing Student Film Festival 2018

Beijing Youth Film Festival 2017

China Film Director’s Guild Awards 2018

Golden Horse Film Festival 2016

MEİ LANFANG / SONSUZA KADAR BÜYÜLENMİŞ

(China,147’, 2008)

Director: Kaige Chen

Writers: Kaige Chen (screenplay), Geling Yan (screenplay)

Stars: Leon Lai, Ziyi Zhang, Honglei Sun

A biographical account of Mei Lanfang, China’s greatest opera star.

Çin'in en büyük opera yıldızı Mei Lanfang'ın biyografik bir öyküsü.

 

Asia Pacific Screen Awards 2009 Asian Film Awards 2009

Asian Film Critics Association Awards 2009 Beijing Student Film Festival 2009

Berlin International Film Festival 2009 First Youth Film Festival 2010

Golden Horse Film Festival 2009 Golden Phoenix Awards, China 2009

Golden Rooster Awards 2009 Hong Kong Film Awards 2009

Huabiao Film Awards 2009 Huading Award 2010

Huading Award 2008 Iron Elephant Film Awards 2009

THE MESSAGE / FENG SHENG

(China,118’, 2009)

Directors: Kuo-Fu Chen, Qunshu Gao

Writers: Chia-Lu Chang (screenplay), Kuo-Fu Chen (screenplay)

Stars: Xun Zhou, Bingbing Li, Hanyu Zhang |

1942, Nanjing (Nanking). Following a series of assassination attempts on officials of the Japanese-controlled puppet government, the Japanese spy chief gathers a group of suspects in a mansion house for questioning. A tense game of “cat and mouse” ensues as the Chinese code-breaker attempts to send out a crucial message while protecting his/her own identity.

1942, Nanjing (Nanking). Japon kontrolündeki kukla hükümetinin yetkililerine yönelik bir dizi suikast
 girişiminden sonra, Japon casus şefi, sorgulama için bir konak evinde bir grup şüpheliyi topladı. 
Çince kod kırıcı, kendi kimliğini korurken önemli bir mesaj göndermeye çalışırken, 
“kedi ve fare” gergin bir oyun ortaya çıkıyor.

Festivals and Awards

Asian Film Awards 2010 Beijing Student Film Festival 2010

Chinese Film Media Awards 2010 Golden Horse Film Festival 2009

Golden Phoenix Awards, China 2011 Golden Rooster Awards 2011

Hong Kong Film Awards 2010 Huading Award 2011

Hundred Flowers Awards 2010 Iron Elephant Film Awards 2010